Venstres kandidater til kv21 


Michael Thomsen

Venstre arbejder for Velfærd og Udvikling i hele Halsnæs, herunder:


- En folkeskole i topform - med eleven i centrum! 

- Et seniorliv med værdighed - og frie valg!

- Sundhed og idræt - med flere muligheder! 


Michael er Venstres borgmesterkandidat og har siddet 8 år i byrådet. Han er udvalgsformand for udvalget for Sundhed og Forebyggelse. I det daglige arbejder han i byggebranchen som rådgiver på renoveringer i den almene boligbebyggelse. 


Privat er Michael gift med Britt og sammen har de to voksne døtre. Fritiden bruger han gerne på sin racercykel, og om vinteren er det skiløbet som er Michaels store passion.


Følg Michael på de sociale medier:


Thomas Møller Nielsen

Klima og den grønne dagsorden er en del af vores velfærd og skal prioriteres højt.

Følg Thomas på de sociale medier: Facebook - WebsideFrederik Germann

En stemme på Frederik er en stemme på:


- Flere tilbud til de unge i Halsnæs Kommune.

- Fokus på den tidlige indsats og på barnets trivsel så tidligt som muligt.

- Højere faglighed i folkeskolen, samt fokus på hvert enkelt elevs udvikling.

- Investeringer i idrætten.

- En attraktiv kommune for alle borgere uanset alder og baggrund.

- En ung stemme i byrådet.


Frederik arbejder som skolelærer på en lokal skole i Halsnæs og bor i Frederiksværk. Han har siddet i byrådet siden 2018. 


Følg Frederik på de sociale medier: Facebook 


Sune Raunkjær

En sikker borgerlig og liberal stemme i Halsnæs. Fokus på frit valg og lige muligheder. Med en personlig stemme på mig får du:

- En loyal og liberal støtte for vores borgmester(kandidat), Michael Thomsen

- Et fortsat fokus på vores frivillige og foreningsliv
- En fast stemme for reelle frie valg i ældreplejen
- En fortaler for dagplejen

- Ned med skatten, når tiden er inde


Sune er 43 år, far til 3 i skole- og institutionsalderen, bor i Hundested sammen med Lisbet. Arbejder som butikschef i detailhandlen.

Følg Sune på de sociale medier: Facebook - Webside - Instagram - Twitter - LinkedIn         


Susan Eirfeldt

Sundhed, idræt og gode kostvaner giver en sund livsstil og et godt ældreliv.

Følg Susan på de sociale medier: Facebook
LArs Stegman

Jeg arbejder for velfærd, forebyggelse, borgerinddragelse og udvikling af Halsnæs. Hvis vi vil have råd til velfærd, kræver det modet til at satse en del af pengene, der hvor effekten måske ikke kan måles de første par år. Det handler om tidlig indsats og forebyggelse for borgere i alle aldre. 


Det handler også om en insisteren på, at vi som kommune ikke skal gå i stå, men altid være i udvikling. Jeg foreslår derfor Udvalget for udvikling, samskabelse og borgerinddragelse. Her kan vi bedre involvere de lokale virksomheder, organisationer, politikere, skoler, borgere m.m. således Halsnæs altid følger med tiden. 


Lars er 43 år, far til 2 børn, der begge går på Hundested Skole. Han bor i Hundested, er gift med Julie, arbejder som Politibetjent i København og læser Diplom i ledelse ved siden af. 


Følg Lars på de sociale medier: Facebook    


Mette Kjerulf

Mette var medlem af kommunalbestyrelsen fra 2014-17 med udvalgsposter i skole, familie, børn og udvalget for ældre og handicappede. De sidste 4 år har Mette ikke siddet stille. Hun er medlem af Venstres bestyrelse samt medlem af skolebestyrelse og Rettighedsråd på Hundested skole.
 
Mette vil fortsat arbejde for:
- En stærk folkeskole med høj faglighed og fokus på den enkelte 
- Det nære sundhedsvæsen med sundhedshuse i lokalområderne
- Friplejehjem i Halsnæs samt et samlet demensafsnit
 
Mette er 51 år og bor i Hundested sammen med sine tre børn på 10, 17 og 20 år, hvor den yngste går i folkeskole, en på gymnasiet og en har sabbatår efter sin studentereksamen. Mette arbejder både som adm. medarbejder hos Dækcenteret Point S og som Country Manager for Point S i Danmark.


Følg Mette på de sociale medier: Facebook  


Bitten Jørgensen

Jeg brænder for den politiske debat og har et stort liberalt hjerte. Jeg har stor lyst og energi til det politiske arbejde og vil arbejde med stor respekt for det enkelte menneske. 
 
Jeg synes at:
- Unge i Halsnæs skal være dygtige nok til at starte en uddannelse efter folkeskolen.
- Mere fokus på at flere unge vælger den rigtige erhvervs- eller ungdomsuddannelse.
- Mulighed for et aktivt seniorliv. De ældre skal leve det liv, de selv ønsker, med størst mulig selvbestemmelse og frit valg mellem kommunal og privat hjemmepleje.
- Halsnæs skal være innovativ og vejen fra idé til handling skal gøres kortere.
- Turismen skal i fokus, så flere kan få glæde af vores skønne natur med både skov og vand.
- Sundheden i Halsnæs skal styrkes. Skoleeleverne skal have flere idrætstimer.
- Vi skal udvikle et nyt idrætscenter ved Magleblik, nu hvor der skal bygges ny svømmehal.


Følg Bitten på de sociale medier: Facebook   


Niels Bruun

Niels går ind for ordentlighed og samarbejde. Han har gennem mange år været engageret i bestyrelsen for Venstre i Halsnæs og er en flittig og loyal støtte for Venstres byrådsgruppe. Niels går særligt ind for følgende:


- Vil arbejde for at tiltrække flere ressourcestærke familier til kommunen.

- Skatteprovenuet herfra skal gå til bedre velfærd. 

- Eksempelvis mere fleksibel børnepasning, fokus på fagligheden i folkeskolen samt større valgfrihed i ældreplejen. 

Niels er 59 år, gift med Helle og far til 3 udeboende døtre under uddannelse. Bor i Kregme og arbejder som IT-konsulent i finanssektoren. 

Følg Niels på de sociale medier: Facebook    


Lars Frost

Alle unge skal afslutteskolen med et brugbart resultat. Patienten før systemet.

Følg Lars på de sociale medier: Facebook


Tarja Knudsen

Tarja vil arbejde specielt for at Halsnæs skal have:

- Et sundt miljø

- En bedre erhvervspolitik

- Flere valgmuligheder i ældreplejen og børnepasningen

- Trygge veje samt flere cykel- og gangstier

- Mangesidigt idræts- og kulturliv 

- Mere samarbejde på tværs af generationer


Jeg er født og opvokset i Finland, men har boet ca. 30 år i Danmark. De sidste 17 år af mit erhvervsliv arbejdede jeg som projektleder ved Europæisk miljøagentur i København, før det på IBM Danmark og i Nordisk Ministerråd. Af uddannelse har jeg bl.a. en cand.mag. og Master i retorik og kommunikation.


Jeg er gift med Steen, som forsker i kræft.  Vi bor i Melby omringet af store træer, i nærheden af åbne marker og havet. Vi har to voksne børn og to små børnebørn. Som samfundsorienteret menneske er jeg aktiv i Hjerteforeningen, Kræftens Bekæmpelse, Danmarks Naturfredningsforening, Røde kors etc.


Følg Tarja på de sociale medier: Facebook  eller på hendes blog: amongfriends 


Lili Lyng Madsen

Frit valg mellem kommunalt plejehjem eller et friplejehjem. Bedre bosætningsmuligheder. 

Følg Lili på de sociale medier: Facebook 


Birger Jarulf

Borgeren i centrum. Frit valg. 

Følg Birger på de sociale medier: Facebook