Regionsrådskandidat

20. september 2017

Venstre Halsnæs har valgt ny kandidat til Regionsrådsvalget RV17

Efter at Hanne Kjær Knudsen er fraflyttet Halsnæs kommune har Venstre ikke haft en lokal kandidat til Regionsrådsvalget til november. Det er der nu rådet bod på. 

Således har Venstres nuværende medlem af byrådet, Sune Raunkjær, stillet sig til rådighed som kandidat, hvilket han har fået både bestyrelsens og byråds-gruppens opbakning til.

”Med Hannes fraflytning stod vi i Halsnæs og manglede en lokal kandidat. Jeg har overvejet det et stykke tid og har besluttet mig for at give det et forsøg”, siger Sune Raunkjær, og fortsætter; ”I bund og grund mener jeg at regionerne i deres nuværende form bør nedlægges, men kan det ikke lade sig gøre, så må man forsøge på at ændre de ting man er utilfredse med indefra. Samtidig mener jeg at det giver en større nærhed til regionen, hvis det er lokale byrødder der vælges ind. Vi kan komme med en kobling fra kommunerne, ikke mindst i forhold til sundhedsvæsenet og den offentlige transport”.

I forhold til hans engagement i Halsnæs kommune og lokalpolitik, forsikrer Sune Raunkjær at den er uformindsket. ”Der skal ikke herske nogen tvivl om, at det er det lokalpolitiske mit hjerte brænder mest for. Derfor får kommunalvalget til november også fortsat absolut topprioritet”.

Borgmester Steen Hasselriis giver også sin fulde opbakning. ”Sune Raunkjær har vist stor evne til hurtigt at sætte sig ind i kompliceret stof, og han er som udgangspunkt altid på borgernes side. Sune Raunkjær vil kunne gøre en stor forskel, når vi taler det nære sundhedsvæsen. Med supersygehuset bliver der endnu mere behov for at sikre patientvenlige overgange fra sygehus til hjem”.